GÓI KHỞI NGHIỆP

999.000đ

1.499.000đ

3 options Logo


✅  Hoàn tiền nếu không hài lòng 

✅  Chỉnh sửa không giới hạn 

✅  Giao file PNG, JPG, PDF, AI, EPS 

✅  2 Hoạ sĩ thiết kế

✅  1 Giám đốc Mỹ thuật

✅  Có Ý nghĩa Logo

✅  Thời gian: 2 ngày

✅  PHÙ HỢP KHỞI NGHIỆP

GÓI NÀY LOGO ƯNG Ý, GIÁ HỢP LÝ

GÓI DOANH NGHIỆP

1.499.000đ

1.999.000đ

4 options + 5 hộp card


✅  Hoàn tiền nếu không hài lòng 

✅  Chỉnh sửa không giới hạn 

✅  Giao file PNG, JPG, PDF, AI, EPS 

✅  2 Hoạ sĩ thiết kế, 1 GĐ Mỹ thuật

✅  Có Ý nghĩa, Có file gốc

✅  In thành phẩm 5 hộp Card

✅  Thời gian: 3 ngày

✅  PHÙ HỢP DOANH NGHIỆP

GÓI NÀY CÓ IN CARD VISIT

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

2.499.000đ

2.999.000đ

5 options + Bộ nhận diện


✅  Hoàn tiền nếu không hài lòng 

✅  Chỉnh sửa không giới hạn 

✅  Giao file PNG, JPG, PDF, AI, EPS 

✅  Card visit, bao thư lớn, bao thư nhỏ

✅  Letterhead, folder, đồng phục

✅  Thẻ nhân viên, bút viết, mũ nón…

✅  Thời gian: 5 ngày

✅  PHÙ HỢP CHUYÊN NGHIỆP

GÓI NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU