GÓI KHỞI NGHIỆP

499.000đ

999.000đ

1 options Logo


✅  Giao file PNG, JPG, PDF, AI, EPS 

✅  1 Hoạ sĩ thiết kế

✅  1 Giám đốc Mỹ thuật

✅  Giao hàng nhanh

✅  Chỉnh sửa 3 lần

✅  Thời gian: 1 ngày

✅  Phù hợp Khởi nghiệp

GÓI NÀY NHANH GỌN LẸ

GÓI DOANH NGHIỆP

999.000đ

1.499.000đ

3 options Logo


✅  Giao file PNG, JPG, PDF, AI, EPS 

✅  2 Hoạ sĩ thiết kế

✅  1 Giám đốc Mỹ thuật

✅  Có Ý nghĩa Logo

✅  Chỉnh sửa không giới hạn

✅  Thời gian: 2 ngày

✅  Phù hợp doanh nghiệp

GÓI NÀY LOGO ƯNG Ý, GIÁ HỢP LÝ

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

1.499.000đ

1.999.000đ

4 options + 5 hộp Card


✅  Giao file PNG, JPG, PDF, AI, EPS 

✅  2 Hoạ sĩ thiết kế, 1 GĐ Mỹ thuật

✅  Có Ý nghĩa, Có file gốc

✅  In thành phẩm 5 hộp Card

✅  Chỉnh sửa không giới hạn

✅  Thời gian: 3 ngày

✅  Phù hợp chuyên nghiệp

GÓI NÀY LÀM THƯƠNG HIỆU TỐT